Member of

Мета

Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів. Організація, діяльність якої не націлена на прибуток, ставить собі за мету сприяти проведенню науково-методичних досліджень і застосуванню психотерапевтичного методу ЕМДР – десенсибілізація та репроцесуалізація рухом очей (психотерапевтичний метод), розробленого Ф. Шапіро (англ.: EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Організація бере на себе обов’язок представляти інтереси кваліфікованих спеціалістів EMDR серед громадськості та професійних кіл, а також підтримувати обмін професійним досвідом як серед спеціалістів EMDR, так і зі суміжними спеціальностями та установами. Ще однією метою Організації є підтримка і реалізація гуманітарних проектів, в рамках яких допомога надається методом EMDR, наприклад HAP (Humanitarian Assistance Program).

Основним завданням Організації є:

 • задоволення та захист прав та інтересів своїх членів;
 • організація та фінансування діяльності Організації;
 • сприяння розвитку даного психотерапевтичного методу;
 • сприяння налагодженню тісної співпраці ЕМДР-травматерапевтів, та спеціалістів, які використовують ЕМДР-травматерапію у своїй професійній діяльності.
 • сприяння підвищенню рівня кваліфікації членів Організації;
 • поширення інформації про діяльність Організації;
 • сприяння пропаганди методу ЕМДР-травматерапії, охорона його якості;
 • сприяння організації тематичних семінарів, конференцій, з’їздів, симпозіумів, конгресів, фестивалів, тренінгів;
 • сприяння участі членів організації в наукових і науково-практичних заходах національного та міжнародного рівнів, з метою обміну досвідом і поглиблення професійних знань;
 • представлення інтересів кваліфікованих спеціалістів з травматерапії серед громадськості та професійних кіл;
 • поширення інформації про діяльність Організації; видання інформаційних буклетів, журналів, тощо;
 • організація тематичних семінарів, конференцій, з’їздів, симпозіумів, конгресів, фестивалів, тренінгів;
 • обмін професійним досвідом як серед спеціалістів з травматерапії, так і зі суміжними спеціалістами та установами;
 • координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організації;
 • сприяння проведенню та підтримка культурно-просвітницьких, інформаційно-популяризаційних та інших масових заходів з метою досягнення цілей Організації.