Member of

Асоціація об’єднує спеціалістів – психологів та психотерапевтів, що практикують терапію EMDR в Україні – сучасний метод лікування наслідків психічної травми.

Детальніше про метод EMDR

Заява щодо війни в Україні
EMDR Ukraine Statement on the war in Ukraine (Ukr, Eng)

Заява прийнята на Загальних Зборах
ГО “Асоціація ЕМДР в Україні –
фахове об’єднання зі спеціальної травматерапії”
16 грудня 2023 року.

Заява ГО “Асоціація ЕМДР в Україні – фахове об’єднання зі спеціальної травматерапії” щодо війни в Україні

Діючи в рамках чинного законодавства України, зокрема згідно Закону України від 03 березня 2022 року N 2108-XI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність”: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#Text

Відповідальність за здійснення колабораційної діяльності — WikiLegalAid

ГО “Асоціація ЕМДР в Україні – фахове об’єднання зі спеціальної травматерапії” припинила будь-яку співпрацю з будь-якими державними та недержавними інституціями та приватними особами росії та білорусі, в тому числі академічні контакти, публікації, участь у конференціях та заходах, навчання, взаємодію в соціальних мережах, обмін кореспонденцією, пряму комунікацію та залучення до будь-якої взаємодії та спільної діяльності.

ГО “Асоціація ЕМДР в Україні – фахове об’єднання зі спеціальної травматерапії” рекомендує членам ГО EMDR Україна утриматись в своїй професійній діяльності від будь-яких форм комунікації та залучення до будь-якої взаємодії з державними та недержавними інституціями та приватними особами росії та білорусі.

ГО “Асоціація ЕМДР в Україні – фахове об’єднання зі спеціальної травматерапії” в здійсненні своєї діяльності в рамках Статуту ГО залишає за собою право враховувати позицію іноземних професійних спільнот та фахівців щодо співпраці з будь-якими державними та недержавними інституціями та приватними особами росії та білорусі.

Statement approved at the General Meeting
NGO “Association of EMDR in Ukraine – a
Professional Association for Special Trauma Therapy”
on December 16, 2023.

Statement of the NGO “Association of EMDR in Ukraine – a professional association for special trauma therapy” regarding the war in Ukraine.

Acting within the framework of the current legislation of Ukraine, in particular, according to the Law of Ukraine of March 03, 2022, N 2108-XI “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Establishment of Criminal Liability for Collaboration Activities”: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#Text

Responsibility for conducting collaboration activities — WikiLegalAid

Відповідальність за здійснення колабораційної діяльності — WikiLegalAid

NGO “Association of EMDR in Ukraine – Professional Association for Special Trauma Therapy” has ceased any cooperation with any governmental and non-governmental institutions and individuals of russia and belarus, including academic contacts, publications, participation in conferences and events, training, interaction in social networks, exchange of correspondence, direct communication and involvement in any interaction and joint activities.

The NGO “Association of EMDR in Ukraine – Professional Association for Special Trauma Therapy” recommends that members of the NGO EMDR Ukraine refrain from any form of communication and involvement in any interaction with state and non-governmental institutions and individuals of Russia and Belarus in their professional activities.

In carrying out its activities within the framework of the NGO Statute, the NGO “Association of EMDR in Ukraine – Professional Association for Special Trauma Therapy” reserves the right to take into account the position of foreign professional communities and specialists regarding cooperation with any state and non governmental institutions and individuals of russia and belarus.

Новини та події
13 листопада з 9:30 до 18:30

Асоціація ЕМДР Україна запрошує до участі в конференції “Довкола психологічної травми: травма в світлі різних…

26-27 березня 2021 - 9-10 березня 2022

Шановні колеги! Повідомляємо вам про початок нового курсу з EMDR підходу. Розклад курсу: 1 семестр:…

2019-09-21 - 2019-09-22

Шановні колеги! Асоціація EMDR України запрошує вас на міжнародну науково-практичну конференцію “Минуле-теперішнє-майбутнє”, присвячену 10-річчю заснування…

Вітаємо з виходом першої книжки про EMDR українською! Практичний посібник “EMDR Терапія наслідків психотравми” за…

2019-10-26

🏁 Розпочинається набір в навчальний проект EMDR на 2019-2021. Навчальний проект буде відбуваєтися згідно міжнародних…

2019-09-20 - 2019-09-20

Автор: Лука Остаколі Психіатр, психотерапевт, доцент з клінічної психології Школи Медицини та Хірургії Туринського університету…

Історія методу
 • 1987

  Відкриття Ф.Шапіро

 • 1989

  Перша публікація (EMD)

 • 1991

  Розроблено „EMDR” як метод

 • 1995

  Концепція 8 фаз EMDR. Перевірка якості, проведена професійним об’єднанням

 • 1991-1997

  Публікація 17 контрольних досліджень

 • 1997-1999

  Перше визнання (APA American Psychological Association, ISTSS International Society for Traumatic Stress Studies)

 • з 2000 >

  Дослідження за межами класичного ПТСР