Сертифікація

Міжнародно визнані сертифікати асоціації EMDR Україна

Освіта EMDR-терапевта (за міжнародним визначенням EMDR-Practitioner) буде визнана міжнародними EMDR спілками EMDREA (EMDR-Association Europe) і EMDRIA (EMDR International Association) лише в тому випадку, коли всі ступені (рівні) освіти завершені під керівництвом тренерів, які акредитовані вищезазначеними асоціаціями.

Сертифікація включає в себе членство в національній асоціації, внесення до списку EMDR терапевтів нашої професійної спілки.

Загальні положення

Всі сертифікати видаються терміном на 5 років. Ресертифікація сертифікатів повинна бути своєчасно проведена в професійній асоціації EMDR Україна, до закінчення 5-річного терміну.
Ресертифікації підлягає лише сертифікат EMDR вищого рівня. EMDR-супервізори є автоматично EMDR-терапевтами. Це відноситься як до дорослих, так і до сфери дітей та молоді.

З припиненням членства в асоціації, термін дії сертифіката припиняється.

Сертифікати надаються в наступних областях:

EMDR терапевт практикуючий / (за міжнародним визначенням EMDR-Practitioner)

EMDR терапевт практикуючий для дітей та підлітків

EMDR терапевт (практикуючий) (за міжнародним визначенням EMDR-Practitioner)

Вимоги до сертифікації:

 • Заявник повинен виконати всі вимоги для кандидатів на навчання в навчальних проектах, схвалених ГО EMDR Україна.
 • Заявник повинен пройти вступний семінар та семінар з комплексної травми схвалений ЕМДР Україна, стандартне навчання EMDR (7 днів плюс 10 годин клінічного нагляду) навчання у акредитованого тренера EMDR Europe.
 • Заявник пройшов мінімум 10 годин клієнтського досвіду EMDR терапії (довідка від акредитованого EMDR терапевта) *
 • Заявник, який подається на акредитацію EMDR в Європі як практик, повинен бути членом своєї Національної асоціації EMDR
 • Заявник, який подається на акредитацію EMDR терапевта, повинен мати мінімум два роки професійного досвіду (з початку застосування EMDR протоколу, після закінчення І рівня EMDR), перш ніж отримати акредитацію в EMDR Europe
 • Заявник був під клінічною супервізією EMDR та продемонстрував компетентність у всіх сферах частин A, B & C рамок компетентності EMDR Europe для EMDR терапевтів. Мінімум 20 годин клінічного спостереження від акредитованого клінічного супервізора/консультанта EMDR Europe (включаючи мінімум 5 представлень клієнтських випадків)
 • Клінічний супервізор/консультант EMDR, як остаточний підписант, був безпосереднім свідком клінічної роботи заявників EMDR або за допомогою відео, або In Vivo
 • Заявник провів мінімум 50 сеансів EMDR з мінімум 25 клієнтів з EMDR
 • Національні комісії з акредитації EMDR можуть розглядати особливі обставини, які можуть вимагати гнучкості щодо кількості клієнтів
 • Заявник надає ДВІ рекомендації на підтвердження своєї заяви – одну ПОВИНЕН надати їх акредитований клінічний супервізор/консультант EMDR Europe, другу – особа, яка може прокоментувати професійну практику та репутацію заявника.
 • Заявнику відомо, що акредитація в EMDR Europe дійсна 5 років, після цього терміну потрібна буде повторна акредитація як EMDR терапевта

*діє для заявників, які розпочали своє навчання після 01.01.2021

Вимоги до ресертифікації EMDR-терапевта

 1. EMDR терапевти (EMDR practitioners), EMDR супервізори (EMDR consultants) потребують повторної акредитації (реакредитації) кожні 5 років, яку проводить їхня національна асоціація (для України – ЕМДР України)
 2. Реакредитація дозволяє EMDR терапевту (EMDR practitioner), який її отримав, продовжувати вважатись EMDR терапевтом (EMDR practitioner) на сайті національної асоціації (на який міститься посилання на сайті EMDR Europe).
 3. Реакредитація означає, що терапевт постійно практикує EMDR відповідно до моделі адаптивної обробки інформації AIP.
 4. Заявка на реакредитацію має включати:
  1. Підтвердження що заявник/ця є членом національної асоціації (ЕМДР Україна);
  2. Підтвердження що він/вона у минулому відповідали акредитаційним критеріям (були сертифіковані національною асоціацією);
  3. Лист що свідчить про професійний статус;
  4. Лист «Доброї Репутації» (‘good standing’) від національної асоціації;
  5. Підтвердження здобуття 50 кредитів в EMDR або відповідно моделі AIP за останні 5 років з дати останньої акредитації (1 (академічна) година = 1 кредит).
  6. Національна асоціація визначає розумне поєднання EMDR заходів для заповнення 50 кредитів. Це може включати присутність на конференціях, презентаціях дослідницької діяльності, супервізіях, проведення навчання, читання та клінічні дослідження, а також внесок в розвиток EMDR, як на національному так і локальному рівнях.
  7. Національна асоціація може, на свій розсуд, розглянути пом’якшувальні обставини, коли критерії ре-акредитації не виконанні, та дозволити реакредитацію (враховуючі критерії пом’якшення)
  8. Якщо заявка для реакредитації не була подана, або спеціаліст не відповідає вимогам, тоді акредитація буде відізвана та особа буде вилучена зі списку акредитованих практикуючих спеціалістів на сайті національної асоціації.
  9. Якщо заявка для реакредитації не була подана або реакредитація не була надана, член не має права називати себе акредитованим EMDR Europe терапевтом (an accredited EMDR Europe Practitioner) або використовувати термін «акредитований EMDR терапевт» у своїх професійних публікаціях або комунікаціях.
  10. Члени без акредитації не зможуть використовувати або показувати логотип EMDR Europe.
  11. Особа, акредитація якої втратила чинність, повинна повторно подати заявку на реакредитацію та заповнити її, консультуючись з акредитованим EMDR Europe супервізором.

EMDR супервізор

Критерії сертифікації:

 • Принаймні, три роки досвіду після сертифікації ЕМДР терапевта
 • Підтвердження мінімум 400 годин EMDR терапії з щонайменше 75 клієнтами, (два випадки лікування (відеоспостереження/жива супервізія сеансу EMDR)
 • Додаткове навчання/тренінг, або супервізійний курс у визнаному EMDR навчальному інституті
 • Принаймні 10 годин супервізії здатностей до супервізії
 • Щонайменше 10 годин Со-супервізії в групах ЕМДР супервізії
 • Рекомендаційний лист від визнаного EMDR супервізора
 • Членство в асоціації EMDR Україна

EMDR супервізор для дітей та молоді

Критерії сертифікації:

 • На додаток до зазначених вище критеріїв сертифікації для EMDR супервізора підготовки наступні кроки повинні бути завершені:
 • Одноденний спеціальний семінар для підготовки EMDR супервізора для дітей і молоді
 • Два відеоконтрольованих сеанси з дитиною у віці до 8 років і ще з однією дитиною або молодою людиною
 • Рекомендаційний лист від визнаного EMDR супервізора для дітей і молоді
 • При подачі заявки на подвійний сертифікат EMDR супервізора і EMDR супервізора для дітей та підлітків, необхідно з потрібних 75 пацієнтів принаймні 50% дітей і підлітків для підтвердження.